Fryshuset – från tvivelaktiga subkulturer till samhällsnytta

november 27, 2018 Av av Agata

1984 startade Anders Carlgren och några medlemmar ur KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män) Fryshuset. Tanken vara att KFUM Söder i Stockholm skulle ha en lokal där deras verksamhet kunde inrymmas. Bland annat skulle alla som ville spela basket och bodde på Söder kunna göra det på Fryshuset. Själva lokalen, som låg i Norra Hammarbyhamnen, var en gammal kyllokal varav man tog namnet. Lokalen utrustades med idrottsredskap och musikutrustning för att kunna nyttjas som en kombinerad idrottshall och replokal. Under 1980-talet blev det mest ”skinnskallar” som läts nyttja lokalen. Syftet med det var att hålla dessa borta från stadens gator då man levde i tron att de ställde till med mycket bråk och vandalisering. Efter flera misshandelsfall och det så kallade Fryshusmordet på nyårshelgen 1995/1996 bannlystes skinnskallarna från Fryshuset. 1997 hade Fryshuset utökat sin verksamhet och flyttade därför till en ny lokal i Södra Hammarbyhamnen som man fick hyra av Stockholms kommun som var mer ändamålsenlig med sina nio våningar.

Verksamheten växer och lokalerna byggs ut

I och med flytten till Södra Hammarbyhamnen började expanderingen och utbyggnationerna. Först ut att byggas var en ny idrottshall och en musikscen. I det här skedet hyrde Fryshuset ungefär 13 000 kvadratmeter och verksamheten gick bra. Bygget hade dock knappt hunnit bli klart förrän det var dags att bygga ut ytterligare då Fryshuset startade ett friskolegymnasium. Gymnasiet som heter Fryshusets Gymnasium har idag ungefär 1000 elever. Totalt äger Fryshuset idag två fastigheter och över 24 000 kvadratmeter yta där verksamheten drivs.

Fryshuset idag

Fryshuset har nu blivit en internationell organisation som jobbar för ungdomar. Man jobbar med unga för att försöka ge dem verktyg för att genom sina passioner förändra världen. Man arbetar med att bygga relationer till unga och på så vis skapa plattformar för samarbeten där de unga får göra sin röst hörd och på så vis växa. Fryshuset har idag egna mötesplatser i Köpenhamn och på flera platser i Sverige och utöver det så finns även avtal med andra organisationer och kommuner. Genom olika typer av turnéer och digitala hjälpmedel nås unga i hela landet. Det internationella nätverket växer allt eftersom och det finns partnerskapsavtal och samarbeten med organisationer i Norge, Finland och Brasilien. Organisationen är helt opolitisk och är även religiöst oberoende. Verksamheten finansieras genom försäljning av tjänster, gåvor, fonder och skolpeng. Från de städer som fryshuset verkar i kommer det även in ekonomiska medel i form av kommunala bidrag. Det är heller inte ovanligt med bidrag från engagerade privatpersoner och privata företag vilket gläder eftersom man på så vis får ett kvitto på att det hela gör skillnad.

Föreställningar från ungdomarna

Genom bland annat Teater Fryshuset når de unga ut med sina tankar, funderingar och känslor. Teatern är en rikstäckande teater som turnerar med föreställningar som avhandlar aktuella samhällsproblem och händelser. Föreställningarna beskrivs som en så kallad vittnesmålsteater där allt baseras på en eller flera verkliga händelser. Teater Fryshuset sätter ofta upp en föreställning på Dramaten i Stockholm. Syftet med föreställningarna är att väcka debatt, dialog och eftertänksamhet så därför följs alltid en föreställning upp av ett seminarium eller ett eftersamtal.