Högvakten i Stockholm

september 15, 2018 Av av Agata

Alla som besökt Stockholms och Drottningholms slott har inte kunnat undgå att se de soldater som står på post och vaktar.

Beridna högvakten

Är de bara där för syns skull, eller är de där för att lösa en bevakningsuppgift? Svaret är ja, på båda frågorna. Högvakten har såväl en ceremoniell funktion som en bevakningsfunktion. De krav som ställs på de soldater som vaktar slotten är att de ska kunna marschera och utföra de rätta åtgärderna på angivna kommandon och att de skall vara utbildade skyddsvakter. Utbildningen till skyddsvakt är omfattande och består av såväl teoretiska som praktiska prov.

Organisationen runt slottet

Högvakten på Stockholms slott grundades år 1523 av dåvarande kung Gustav Vasa. Styrkan har varierat över århundrandena men består idag av ungefär 35 soldater och officerare. Om man ska förenkla högvaktens organisation så består den av vakter som står på fasta postställen runt slottet, befäl som leder verksamheten, kalfaktorer som sköter mat och expeditionstjänst samt en patrull som kan kallas ut till respektive postställe som förstärkning med mycket kort varsel. Högvaktens yttersta uppgift är att skydda kungafamiljen och slotten. De är dessutom en mycket viktig del av Stockholms militära försvar. Bevakningsuppgiften sköts tillsammans med civila vaktbolag och polisen. Dessa är dock inte en del av ceremonierna. Högvakten sköts av alla militära förband som finns i landet genom ett rullande schema. Livgardet är dock det förband som genomför flest högvaktsdygn, ca 200 per år. Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna genomför också ett antal högvaktsdygn per år. Tre gånger har högvakten och dess befäl bestått av enbart kvinnor. Det var under åren 1999, 2004 och 2009. Det var en styrka ur Riksförbundet Sveriges lottakårer, i dagligt tal lottorna.

Turistattraktion

Vaktparaden som går från Armémuseet på Artillerigatan, genom centrum, upp till yttre borggården och vaktavlösningen som sker därefter är en av Stockholms största turistattraktioner. Den ses av cirka 800 000 turister varje år. Högvaktsavlösningarna sker varje dag medan vaktparaderna med tillhörande musikkår endast genomförs under perioden maj till augusti. Under samma period genomförs även vaktparader med den beridna högvakten. Den avgår inte från armémuseet utan från Livgardets kavallerikasern på Östermalm. Under jul, nyår och andra stora högtider kan den också beskådas. Övrig tid så sker en enklare typ av avlösning. Då åker den pågående styrkan buss till slottet innan avlösning och avmarscherar från obelisken för avlösning.

Beridna högvakten

Den beridna högvakten består av soldater ur Livgardet och följs oftast av Livgardets dragonmusikkår. De svarar för musikarrangemanget under såväl marschen som ceremonin vid slottet. Själva avlösningen sker till fots, soldaterna sitter av inne på borggården och hästarna leds sedan ut och avlösningen fortskrider. Den beridna musikkåren sitter dock uppsutten under hela ceremonin. Hästarna som används ägs av Stiftelsen för den beridna högvakten. De ställer hästarna till Försvarsmaktens befogande för högvakt och högvaktsträning. Stiftelsen bildades under åttiotalet när det fanns förslag på att lägga ner den beridna högvakten eftersom Försvarsmakten slutat använda hästar. Stiftelsen uppkom ur en förening för den beridna högvakten, staten och Stockholms stad. Hästarna fördes sedan över från Försvarsmakten till den bildade stiftelsen genom ett regeringsbeslut och är av den anledningen inte längre en del av försvarsmaktsbudgeten.

Beridna högvakten