Hur ljud påverkar

oktober 26, 2018 Av av Agata

Ljud påverkar oss på många olika sätt. Inte bara blir vi glad över musik vi gillar utan vi kan även känna rädsla vid andra typer av ljud. Sen finns det de farliga ljud som faktiskt till och med kan skada oss för livet, en musikkonsert kan vara ett sånt tillfälle. Mer än någonsin tidigare lyssnar vi på musik med hög volym, ofta bara för att dränka ut bullret runt oss. Rapporten Hear the World, ett globalt initiativ för att öka medvetenheten om hörselproblem, har undersökt flera tusen personer runt om i världen i åldrarna 14 till 65 år. Där kom det fram att 85 procent spelade sin MP3-spelare eller mobil på högre än 50 procent av den totala volymen. Det verkliga problemet är att MP3-spelare har förmågan att spränga 104 decibel (dB) rakt in i öronen, vilket motsvarar att stå bredvid en pneumatisk borr. Faktum är att alla nivåer över 90 dB kan orsaka hörselskador på lång sikt. Forskning har visat att människor ofta lyssnar på sina spelare på en nivå som är farligt hög. I undersökningen har det kommit fram att tonåringar upplever samma hörselskador som föräldrarnas generation men i mycket yngre ålder.

Hur ljud påverkar

Hur skadar högt ljud örat?

Personer med god hörsel har små hårceller som leder till inre örat och dessa överför signaler till hjärnan, som tolkas som ljud. Att lyssna på hög musik kan vika ned dessa hårstrån, och även om de normalt kommer tillbaka på plats kan bullerskador under en lång period få dem att knäppas av. Problemet, som många inte inser, är att dessa hårstrån inte växer upp igen och att skadorna blir permanenta. Skadan är dessutom inte omedelbar, det kan ta många månader eller till och med år innan effekten blir synlig.

Att lyssna på hög musik under en lång tid kommer gradvis att försvaga strukturerna i örat, och det kan orsaka förhållanden som ringningar (tinnitus) eller dämpad hörsel. Tinnitus är när du hör ett ljud som ingen annan kan höra. Olika människor hör olika saker som att det ringer, surrar eller mer komplexa ljud. Tinnitus kan variera i intensitet och vara konstant eller intermittent. I vissa fall kan det beskrivas som ett pulserande ljud. Det uppstår vanligtvis i samband med hörselnedsättning. Tinnitus är extremt vanligt. Nästan alla har upplevt tinnitus efter bullriga händelser eller i mycket tyst miljö. Tio procent av befolkningen upplever tinnitus regelbundet. Hos cirka en till två procent av människorna är tinnitus tillräcklig för att orsaka lidande. Vi vet emellertid att om man sätter vem som helst i en tillräckligt tyst miljö kan de uppfatta tinnitus.

Otäckt med tinnitus

Otäckt med tinnitus

Tinnitus är ofta en kombination av både ett öronproblem och ett sinnesproblem. Alla öronproblem, särskilt hörselnedsättning, kan ”avslöja” uppfattningen av tinnitus. Det finns en stark relation mellan hörselnedsättning och tinnitus, men vissa patienter med tinnitus har ingen hörselnedsättning alls. Det kan ha förekommit en slags öronhändelse, ibland så enkel som en vanlig förkylning, som kan ha lett till tinnitus och när blockeringen i öronen försvinner så finns tinnitusen kvar. I princip alla öronproblem kan leda till tinnitus. Lång exponering för höga ljud, som att delta på en konsert utan hörselskydd, kan skada de känsliga strukturerna i örat. Detta kan orsaka en ringning i öronen, tinnitus. Ljudet kan försvåra hörseln och försvåra det dagliga livet. Tinnitus efter en konsert är vanligtvis tillfällig och bör avta inom några dagar. Skador på strukturerna i örat kan dock vara permanenta, så det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare hörselnedsättning. När de små hårcellerna i örat skadas så tror forskare att dessa celler gör att hjärnan felaktigt tolkar signalen de mottar, så de bildar ett ljud istället. Det är detta som får en person att höra ringningar i öronen efter en konsert, även när rummet är tyst.

Levande musik

Viss levande musik kan vara extremt hög. Eventuell exponering för ljud vid eller över 85 decibel (dB) kan orsaka hörselnedsättning. Som referens är volymen för en typisk konversation cirka 60 dB. Ljudnivån från tung stadstrafik är cirka 85 dB. Och vi vet alla att ljudet vid konserter är långt över denna nivå. Något man inte tänker på är att även ljud som inte normalt ses som farliga kan bli det i vissa situationer. Exempel på det kan vara om du kanske gillar att spela spel online. Lås oss äga att du spelar på worldofwarcraftpokerstarsonline eller minecraft där det släpps bomber och kommer oväntade, höga ljud. Om du då sitter där med hörlurar på så att ljudet är isolerat mot öronen ja då kan det vara riskabelt. I det fallet kan man lära sig att tänka på att man ska sänka ljudnivån när man har lurar på sig. Det bästa är i de flesta fall att spela utan att använda hörlurar. Man kan också lära sig vilka spel där ljudnivån är extra hög eller där det kommer plötsliga, höga ljud som vid en jackpott eller sprängning.