Stockholms slott

augusti 27, 2018 Av av Agata

Vid Norrström på nordöstra Stadsholmen i Stockholm uppfördes en borg i mitten av 1200-talet av Birger Jarl.

Stockholms slott

Denna byggnation kommer efter 1588 att benämnas som Slottet Tre Kronor. Den 7 maj 1697 ödelades dessvärre större delen av slottet i en omfattande brand. Det enda som klarade sig var den norra längans nyss ombyggda murar. Den största delen av det kungliga biblioteket och dåvarande riksarkivet totalförstördes. Branden började ovanför rikssalen under eftermiddagen och anledningen till att den spreds så fort var att taket var gjort av koppar, som leder värme. Värmen fördes över från kopparplåten till takbjälklaget som var av trä och spridningen var ett faktum.

Nytt slott byggs och tas i bruk

Eftersom det då fanns behov av att bygga ett nytt slott så anlitades Nicodemus Tessin den yngre att göra nya ritningar. På grund av att Sverige då hade stora resurser uppbundna i det Stornordiska kriget så avstannades bygget av det nya slottet helt 1709. Först 1727, sex år efter att kriget var slut så började man att bygga igen. Tessin avled året därefter och därför fick bygget avslutas av Carl Hårleman. År 1754 kunde så äntligen slottet tas i bruk och det var då Kung Adolf Fredrik och hans hustru, drottning Lovisa Ulrika, som flyttade in. Arbeten med slottets interiör fortsatte i ytterligare 15 år och först i slutet av 1770-talet kunde man betrakta slottet som färdigt. Idag kan man se att inga större byggnationer gjorts på slottet därefter utan bara lite enklare renoveringar och anpassningar har gjorts.

Slottet idag

Slottet, som är över 42 000 kvadratmeter, hade i början av 2000-talet hela 1430 rum. Ungefär 660 av dessa rum har fönster antingen ut mot staden eller mot den inre borggården. Slottet har ett antal representationsvåningar, festvåningar och de kungliga bostadsvåningarna. Man hittar även Slottskyrkan, Livrustkammaren, Skattkammaren och Museum Tre Kronor. Det sistnämnda ligger i källarvalv från det gamla slottet. Kungliga Hovstaterna, i dagligt tal kallat hovet, har sina lokaler i den södra flygeln. Hovet leds av riksmarskalken och dess uppgift är att bistå och planera kungafamiljens offentliga plikter. De har även i uppgift att vårda och visa monarkins kulturarv för folket. I dagsläget består hovet av ca 250 fast anställda. Runt slottet finner man Högvakten som har till uppgift att bevaka och skydda kungafamiljen och har så gjort sedan 1523. Dessa är inte anställda av Hovet. Idag sker en omfattande fasadvård på Stockholms slott. Eftersom att slottet består av sten av olika hårdhet så vittrar dessa sönder i olika takt. Arbetet med detta förväntas ta upp emot 20 år till en kostnad av ungefärligen 500 miljoner kronor. Det är den svenska staten som äger slottet genom Statens Fastighetsverk som också är den instans som svarar för slottets underhåll och drift.

Alla slott har spöken

Som alla slott så har även Stockholms slott sina spöken. I källarvalven efter gamla Tre Kronor sägs det att den Grå Gubben, som sägs vara Birger Jarl, går runt och vaktar. Han ses som ett skyddsspöke som kan förutsäga framtid, delvis för att han visade sig för slottets grundare Nicodemus Tessin den yngre och förutspådde att han inte skulle avsluta slottsbygget själv.

Alla slott har spöken