Stockholms världsarv

oktober 20, 2018 Av av Agata

Världsarven är de natur- och kulturområden i världen som man anser vara av stor betydelse för hela mänskligheten och på sitt vis enastående.

Stockholms världsarv

 

Hur och var en inrättning eller naturområde blir ett världsarv styrs av världsarvskonventionen. FN´s organisation UNESCO (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) har en lista över världsarv där varje land får nominera olika objekt. En mycket vanlig uppfattning är att världsarven valideras av experter, men så är inte fallet. Det är upp till respektive nation eller land att lyfta fram objekt som de vill ha in på världsarvslistan. Det beslutas därefter av en världsarvskommitté om objektet fyller de kriterier som krävs för att komma in. Stockholmsregionen har för närvarande tre objekt på världsarvslistan, Drottningholms slott, Birka/Hovgården och Skogskyrkogården.

Drottningholms slott

Drottningholms slott blev först i Sverige att hamna på Världsarvslistan redan 1991. Slottet är kungligt och ligger på Lovön i Mälaren. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia har en del av slottet som sitt boende sedan 1981. Slottet ritades av Nicolas Thessin d.ä, Nicolas Thessin d.y och Carl Håleman och byggdes mellan 1662 och 1750. Slottet räknas som ett av den svenska stormaktstidens finaste slottsbyggnader och är det bäst bevarade av de kungliga slotten. På området finns flera byggnader och områden; Drottningholms slottsteater, Kina slott, Lilla Kina, Götiska tornet och Drottningholmsmalmen. Alla dessa byggnader ingår i världsarvet Drottningholm.

Birka/Hovgården

Birka/Hovgården kom in på Världsarvslistan 1993. Det är två områden som ligger på Björkö och Adelsö i Mälaren. Birka var ett vikingasamhälle som beboddes under 700-900-talet och som var ett viktigt handelsområde i Svearnas rike. Birka gör anspråk på att vara Sveriges första stad men som övergavs i slutet på 900-talet. Orsaken till det är inte fastställd men det kan ha att göra med landhöjningen som gjorde det svårt för båtar att angöra Björkö och därför flyttades handeln till Sigtuna. Hovgården eller Adelsö kungsgård som den också kallades var belägen på Adelsö och det var därifrån Svearnas rike styrdes under vikingatiden. Där finns såväl borgruiner som gravhögar och runstenar. Där finns också Adelsö kyrka från 1100-talet.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården blev till världsarv 1994 med motiveringen att det är en blandning av natur och arkitektur som format kyrkogårdar över hela världen. Den invigdes 1920 och ligger i Gamla Enskede, en stadsdel i Stockholms kommun. Kyrkogården skapades 1915-1940 från en rullstensås som var bevuxen med tallar och även bestod av några sandtag. Arkitekterna som ritade kyrkogården använde sig av de naturliga förutsättningarna som fanns och på platsen för att bevara det naturliga. Idag finns  fem begravningskapell på kyrkogården och tre av dessa finns inneslutna i Skogskrematoriet. Gravplatserna är ordnade i fina kvarter inne i den tallskog som utgör en stor del av Skogskyrkogården som idag den näst största begravningsplatsen i Sverige med sina drygt 100 000 gravplatser. Förutom gravplatser finns även en minneslund och en urngård i det fria för placering av gravurnor och spridning av aska. Kyrkogården drivs av kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms kommun och under sommarhalvåret anordnas guidade turer i Stockholms stadsmuseums regi. Tim ”Avicii” Bergling, Greta Garbo och Pelle Lindbergh är exempel på kända personer som är begravda här.

Skogskyrkogården