FTX-system vid radonsanering

Bra ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. En dålig ventilation kan leda till höga halter av föroreningar, fukt och koldioxid, vilket kan påverka vår hälsa negativt. Därför är det viktigt att ventilationssystemet anpassas till byggnaden och konstruktionen för att ge bästa möjliga resultat.

Ett av de mest effektiva ventilationsalternativen på marknaden idag är FTX-system (Från- och Tilluftväxlare). Dessa system är utformade för att återvinna värmen från den utgående luften och använda den för att värma upp den friska luften som kommer in. På så sätt sparar du energi och pengar i längden, samtidigt som du får en mer konstant inomhustemperatur.

En annan fördel med FTX-system är att de ger dragfri ventilationsluft. Detta innebär att luften strömmar in och ut utan att skapa obehagliga drag eller störningar i rummet. Detta gör ventilationssystemet särskilt lämpligt för personer som lider av allergier eller andra luftvägsproblem.

Uteluften filtreras också när den kommer in i huset med ett FTX-system, vilket innebär att du kan säkerställa en hög luftkvalitet inomhus. Detta är särskilt viktigt i städer där luften ofta är förorenad.

Sammanfattningsvis är ett FTX-system ett effektivt sätt att ventilera ditt hem samtidigt som du sparar energi och pengar. Det ger också en hög luftkvalitet inomhus och är särskilt lämpligt för personer med allergier eller andra luftvägsproblem. Det är viktigt att välja rätt ventilationsalternativ för att skapa en hälsosam inomhusmiljö och ett FTX-system är definitivt ett bra alternativ att överväga.

FTX-system och radonsanering

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden eller annat material. En hög radonhalt i inomhusluften kan vara farlig för hälsan och kan öka risken för lungcancer. För att sänka radonhalten i en byggnad finns olika metoder, och vilken metod som är bäst beror på var radonet kommer ifrån.

Om radonet kommer från byggnadsmaterial, såsom blåbetong, kan installation av ett FTX-system vara en effektiv lösning. FTX-systemet återvinner värmen från frånluften och ger en dragfri ventilationsluft samtidigt som det filtrerar uteluften, vilket bidrar till en bra luftkvalitet. En stor fördel med FTX-system är att det ger den bästa effekten av alla lösningar. Nackdelen är att det är en kostsam åtgärd som kräver stora ingrepp, men det betalar sig på lång sikt.

Om problemet med radon kommer från marken kan man förbättra ventilationen med ett FTX-system och tillsammans med en radonsug få den bästa effekten. Men det handlar ofta om en kombination av radon från marken och från blåbetong. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i våra byggnader. I hus där radon från marken är den huvudsakliga källan kan man sänka radonhalten betydligt mer effektivt med hjälp av en radonsug eller radonbrunn i kombination med tätning.