Kulturupplevelse i tunnelbanan

oktober 4, 2018 Av av Agata

Om man lägger bort stressen, tar sig tid att titta och öppnar sina sinnen när man reser med tunnelbanan så kan man få en avstressande kulturell vardagsupplevelse. Man får se folkmyllret och vagnarnas framfart som musik när man upplever all visuell konst som finns att skåda.

Kulturupplevelse i tunnelbanan

Bra ställe att synas

Tunnelbanan i Stockholm trafikeras varje år av ca 320 miljoner resenärer, fördelat på ett hundratal tunnelbanestationer. Eftersom att folkflödet i tunnelbanan är stort så är det ett bra ställe för konstnärer att ställa ut och få sin konst uppmärksammad. Konsten varierar från mosaikutsmyckningar, väggmålningar och skulpturer till abstrakta konstverk. Fast naturligtvis är huvudsyftet med konst i Tunnelbanan att skapa trivsel och en trevlig atmosfär. Vid nedgångarna till samtliga tunnelbanestationer finns det klassiska T-märket som faktisk är ett konstverk i sig. Det togs fram av Kalle Lodén, en konstnär som fått till uppgift att ansvara för skyltar och stationernas färgsättning. Det blå T-et mot den vita bakgrunden skapades 1933 inför Södertunnelns invigning. Den klassiska skylten gjordes under femtiotalet tresidig, så att man skulle kunna se skylten oavsett från vilket håll man kom.

T-centralen och Gamla Stans stationer, grön linje

Jörgen Fogelqvist, född i Mariestad 1927, har utsmyckat flera ställen i T-centralens västra biljetthall och östra biljetthallen i Västertorps station. Fogelqvist var mest känd för sina officiella utsmyckningar och har utöver tunnelbanestationerna smyckat ett 50-tal platser. Göran Dahl och Britta Carlström står för utsmyckningen av Gamla Stans station. De har hämtat inspirationen från medeltida konst och symboler. Väggar och golv är smyckade med cementmosaik med mönster från Överhogdal i Härjedalen. Mönstret på mosaiken i gångtunneln har sin utgångspunkt i Magnushymnen från 1300-talets Skottland. Mellan spåren har Britta skapat ett staket i metall inspirerat av hemslöjd. Staketet är utformat som en spets där trådarna utgörs av tunn metalltråd och armeringsjärn.

Tekniska Högskolans station, röd linje

Lennart Mörk, heter konstnären som står för konsten vid Tekniska högskolans station. Han har skildrat vår nutida uppfattning av den tekniska utvecklingen och naturlagarna. Huvudtemat är de fyra elementen och Platons syn på dessa. Här finns ett stort monument där jord, vatten, luft och eld åskådliggörs och ovanför detta monument finns ett konstverk som symboliserar universum. Utöver detta finns många tekniska och matematiska symboler som förknippas med kända vetenskapsmän som Platon, da Vinci, Copernicus och Einstein.

Kungsträdgårdens- och Rådhusets tunnelbanestation, blå linje

Kungsträdgårdens station är utsprängd ca 40 meter ner i berget som en grotta vilket inspirerat konstnären Ulrik Samuelson till att göra den till en underjordisk trädgård. Man ser spräckta stenytor, borrhål och rinnande vatten utmed de mossbeklädda väggarna. Idéerna till den konstnärliga utformningen har hämtats från Kungsträdgårdens historia som kulturcentrum, park och trädgård. En del av historien beskådas i form av gaslyktor från Gasverket och byggnadsdelar från ett svunnet Stockholm. Rådhusets station, är utformad som en utgrävning där man kan se fynd från olika tidsperioder. Det är konstnären Sigvard Olsson som på detta sätt förmedlar Kungsholmens historia. På en sida av plattformen kan man se en uråldrig vedtrave och på den andra står ett skorstensfundament. Det mest iögonfallande konstverket är den ena tunneln där tåget kommer ut genom en 1600-talsportal, en gammal bro som fick vara kvar vid byggnationen.

Kungsträdgårdens- och Rådhusets tunnelbanestation, blå linje