Radonmätning villa – enkelt och billigt

Många av oss har hört talas om radon och dess potentiellt farliga inverkan på vår hälsa, men få känner till att du själv kan utföra en radonmätning i din egen villa. Med ackrediterade radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium, kan du enkelt mäta radonhalterna i ditt hem och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. 

Det säkraste sättet att mäta radon i din villa är genom att använda ackrediterade radondosor för långtidsmätningar. Denna metod ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

För att få korrekta resultat bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst 60 dagar, vilket kallas en långtidsmätning. Detta är avgörande för att beräkna ett pålitligt årsmedelvärde.

Om du enbart vill ha en snabb indikation av dina radonhalter, kan du utföra en korttidsmätning utan årsmedelvärde. Denna metod kan vara användbar vid exempelvis husköp eller efter utförda åtgärder, men den ger endast rådgivande resultat.

Radon kan tränga in i din villa från olika källor, inklusive marken under och omkring bostaden, hushållsvattnet och byggnadsmaterial (blåbetong). I de flesta fall är markradon den vanligaste källan till radon i bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter över det tillåtna gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Radonhalter varierar under året och under dygnet på grund av olika faktorer, inklusive temperatur, vindförhållanden, ventilation och vädring av bostaden. Därför är det viktigt att utföra radonmätning under lång tid för att få ett pålitligt årsmedelvärde. Med en långtidsmätning kan du säkert fastställa radonhalterna i ditt hem.

Kostnad radonmätning: Priset för radonmätning villa eller hus är 280 kronor per dosa inklusive moms. För korttidsmätning, som ger en snabb indikation men inte ett tillförlitligt årsmedelväde, är kostnaden 340 kronor per dosa inklusive moms. 

Nu när du vet att du enkelt kan utföra en radonmätning i din villa själv, är det dags att ta kontroll över din inomhusmiljö och säkerställa en hälsosam miljör för dig och din familj. Beställ ackrediterade radondosor och följ de enkla stegen för att utföra din mätning.